Proč slavíme Den Země?

Planetu, na které žijeme, máme jen jednu. O Zemi je proto třeba pečovat a chránit ji, aby se na ní dařilo nejen nám a našim dětem, ale také všem zvířatům a rostlinám.

Všichni chceme být zdraví a žít v hezkém a čistém prostředí. To si už před více než 50 lety uvědomilo přes 20 milionů lidí, kteří ve Spojených státech demonstrovali za to, aby životní prostředí bylo zdravější. Tato demonstrace dala impulz ke vzniku svátku, který dnes slavíme jako Den Země. V současnosti tento svátek připadá na 22. dubna a slaví jej už více než 163 zemí světa.

Žít a nechat žít

Každý rok se na Den Země po celé planetě koná řada zábavných a vzdělávacích programů, které upozorňují na ekologické hrozby, učí lidi třídit a recyklovat odpad a chovat se k přírodě zodpovědně. Co by to ovšem bylo platné, kdybychom se k naší Zemi takto chovali jen jeden den v roce? Řada firem proto do své podnikatelské DNA zabudovala systémy, kterými k ochraně planety přispívá neustále. Ella‘s Kitchen je důkazem, že firma může ekonomicky profitovat, a přesto se chovat tak, aby byla k přírodě šetrná a neubližovala jí. Díky tomu také získala certifikát B Corp, který zaručuje, že veškerá činnost této společnosti byla v souladu s přírodou, životy lidí a přirozeným děním na planetě Zemi.

Proč je lepší BIO kvalita

Jednou z významných forem ochrany přírody je využívání ekologického zemědělství. To nepoužívá uměle vyrobená hnojiva a postřiky, ale spoléhá se pouze na prostředky a postupy, které „vynalezla“ sama příroda. Díky tomu se do půdy a spodních vod nedostávají škodlivé látky, které by se dále mohly objevit v rostlinách a v krmivu pro hospodářská zvířata, odkud by mohly putovat do lidského organismu. Přestože veškerá dětská výživa podléhá velmi přísným zákonům a pravidlům, jde Ella‘s Kitchen ještě dál: Všechny suroviny, které pro výrobu dětské výživy používá, pocházejí z ekologického zemědělství a jsou v BIO kvalitě.

Aby obaly a výroba neškodily

Významným prvkem při ochraně přírody je využívání lokálních surovin a jejich zpracování v místech, kde vyrostly nebo kde je farmáři vyprodukovali. Přesně takové nejvíce využívá i Ella‘s Kitchen. Díky krátké vzdálenosti z pole do zpracovatelského závodu dostávají děti v produktech Ella‘s Kitchen ovoce, zeleninu i maso čerstvé a v té nejlepší možné kvalitě. Do roku 2030 se Ella‘s Kitchen zavázala být zcela uhlíkově neutrální. Navíc jsou její příkrmy a jejich obaly koncipovány tak, aby ve spojení s odpovědným chováním rodičů přírodě neškodily. Hotová dětská výživa má rodičům šetřit čas a péči o děti ulehčovat, čemuž je uzpůsoben i typ obalů a jejich materiál. Všechny je možné recyklovatna rodičích je, aby je roztřídili do správných nádob.

Péče nejen o naše děti, ale i o životní prostředí

V dnešní době vzniká řada charitativních projektů, díky kterým je možné napravit škody z minulosti a zlepšit životní prostředí nejen pro lidi, ale také pro zvířata. Ella‘s Kitchen se připojila ke společnostem, které se rozhodly svět kolem nás měnit k lepšímu. K dnešnímu dni roste díky jejím aktivitám ve Skotsku přes 4000 nových stromů, které jsou domovem pro divokou zvěř, jako jsou veverky, kuny borové, orlovci nebo orli skalní. Díky její finanční podpoře probíhá ve skotském Dove Stone také 7letý projekt na obohacení a diverzifikaci travních porostů a ve spolupráci s britskou Královskou asociací na ochranu ptáků Ella‘s Kitchen pracuje na obnově divokých luk – domovu mnoha ptáků a hmyzu, včetně včel.

Jak jste na tom vy?

Jak plánujete oslavit svátek naší planety vy? Připojte se k Ella‘s Kitchen a oslavte spolu s námi Den Země. Pro začátek zkuste třeba vyrazit s dětmi do přírody a ukazovat jim její krásy. Učte je chovat se k ní s respektem, zbytečně neplýtvat, co nejvíce recyklovat a dávat přednost takovým výrobkům, které naší planetě Zemi neubližují.