Proč plenky Muumi Baby používají k výrobě sluneční energii?

Sluneční energie je jedním ze stále populárnějších zdrojů obnovitelné energie. Provoz solární elektrárny je zcela tichý, neprodukuje žádné emise skleníkových plynů a ani jiné znečištění, takže neubližuje přírodě. Zachovat přírodu pro budoucí generaci čistou je spolu se snahou poskytovat jemné dětské pokožce tu nejlepší možnou péči i filozofií značky Muumi Baby. Jak ji naplňuje? A jak můžou k ochraně planety Země pomoci rodiče?

Protože značce Muumi Baby na čistém životním prostředí záleží, rozhodla se do výroby dětských plenek co nejvíc zapojit Slunce. Už před více než 10 lety přešla na obnovitelnou energii z vodních elektráren a v roce 2021 začala využívat také solární energii. Dětské pleny Muumi Baby jsou tedy vyrobeny ze 100% obnovitelné energie! Proč? Protože jsou určeny pro dětem, které si zaslouží, abychom jim do budoucna přírodu a životní prostředí předali v tom nejlepším možném stavu.

Hlavní výhody používání sluneční energie:

  • Jde o čistou energii z obnovitelných zdrojů. Sluneční energie neprodukuje emise skleníkových plynů ani jiné znečištění. Je to udržitelný způsob výroby elektřiny.
  • Je prakticky zdarma. Pořízení solárního vybavení na začátku sice představuje investici, ale provozní náklady jsou minimální.
  • Solární panely mají dlouhou životnost. Dnešní technologie zaručují jejich funkčnost až 50 let. I když jejich účinnost postupně klesá, stále produkují energii.
  • Údržba je jednoduchá. Z panelů stačí pravidelně odstraňovat nečistoty.
  • Prakticky nevyčerpatelným zdrojem je pro solární elektrárny naše Slunce. To je základem života na Zemi a jeho energie bude lidem k dispozici ještě miliardy let.

Nevýhodou sluneční energie je pořizovací cena solárních panelů a rozdílná intenzita slunečního záření v různých částech planety a v různém ročním období. S pokračujícím vývojem technologií se ovšem tyto nevýhody postupně eliminují a zlepšují se i technologie pro recyklaci vysloužilých součástek solárních elektráren.

Snižují negativní dopady

Budování slunečních elektráren přináší už dnes řadu výhod, které jsou pro společnost a životní prostředí klíčové. Díky nim dochází ke snižování produkce skleníkových plynů a snižování uhlíkové stopy. Tím pomáhají snižovat negativní dopady na klima a zdraví lidí. Sluneční elektrárny navíc snižují závislost na fosilních palivech, jako je uhlí, ropa a zemní plyn, což má pozitivní dopad na energetickou bezpečnost.

Protože sluneční elektrárny můžou být instalovány na střechách budov, mizí nutnost dlouhých přenosových linek a výroba může probíhat lokálně. Asi tak, jako tomu je v případě Muumy Baby, kde naše solární elektrárna stojí v bezprostřední blízkosti výrobních linek. Solární energie do továrny proudí pomocí našich vlastních napájecích kabelů z našeho solárního parku Raaseporin Energia. Nejlepších výsledků dosahujeme spoluprací a společně můžeme ovlivnit to, co po sobě zanecháme budoucím generacím.

Co je uhlíková stopa?

Uhlíková stopa označuje zátěž životního prostředí, kterou vytváří určitá akce nebo produkt – v tomto případě plenky Muumi Baby – v důsledku uvolňování skleníkových plynů do atmosféry. Výpočty jsou zahrnuty v každé fázi životního cyklu našich plen, a to od výroby surovin po výrobu plen, zdroje energie, velkoobchodní logistiku a odpadové hospodářství. Naše procesy jsou nastaveny tak, že pleny Muumy Byby jsou uhlíkově neutrální.

K CO2 neutralitě můžete přispět i Vy

Naše výroba využívá pouze elektřinu vyrobenou certifikovanou vodní a solární energií. Vodní a solární energie jsou obnovitelné zdroje energie, které neprodukují vůbec žádné emise oxidu uhličitého. Tato volba snižuje naši uhlíkovou stopu o 285 tun CO2 ročně, což se rovná vytápění pro 100 rodinných domů za rok nebo 1,4 milionu kilometrů dlouhé cestě benzínovým autem! Ani s tím se však nespokojíme a nadále pracujeme na ještě zodpovědnějších plenkách. Tím, že pro Vaše děťátko vyberete plenku Muumi Baby, dáváte i Vy najevo, že Vám na životním prostředí i planetě Zemi záleží. Pojďme společně pracovat na čistší budoucnosti.