Oslavte s námi mezinárodní den lesů!

Děťátko s plenkami

Zdá se, že svůj mezinárodní den má dnes kde co. V případě lesa má ale jeho oslava hluboký smysl. Cílem mezinárodního dne lesů je už od roku 2013, kdy se po schválení na valném shromáždění OSN začal oficiálně slavit, upozornit na to, jak moc jsou pro nás lesy důležité. Mimochodem, víte, proč bychom bez lesů nemohli žít? Jak funguje lesní ekosystém, co nám dává a proč musíme lesy a život v nich chránit?

Vůbec nejlepší ochranou lesa je nějaký les v blízkém okolí navštívit, seznámit se s ním a zjistit si o něm co nejvíc důležitých informací. Už to může být zábava jak pro vás, tak pro vaše děti. A vůbec nejlepší je se s nějakým lesem skamarádit a dětem vysvětlit, proč jsou pro nás lesy důležité. Stačí k tomu jen dobré boty, oblečení do přírody a chuť vyrazit.

Les není jen spousta kmenů, křoví, mechů a pařezů, kde můžete sbírat houby nebo si procházkou vyčistit hlavu. Les je dokonale fungující ekosystém s mimořádně vysokou biologickou rozmanitostí. Lesy jsou výkonné přírodní čističky vody a vzduchu, působí jako ochrana proti erozi půdy a chrání nás i proti silnému větru. Jsou továrnami, které produkují kyslík. A bez toho bychom nedokázali žít.

Když už jsme u té továrny, lidé si především v minulosti z lesů udělali zdroj pro těžbu dřeva, odkud ho vozili do svých továren a používali ho na výrobu nábytku, papíru... Jenže vytěžené dřevo lesům jaksi zapomínali vracet. A taky lesy bez soucitu káceli a snažili se na jejich místě budovat plantáže, třeba palem pro výrobu levného palmového oleje. Jako by nestačilo, že každoročně poškodí 35 milionů hektarů lesa jeho přirození škůdci a že jen v roce 2015 zasáhl po celém světě 98 milionů hektarů požár… Mezi lety 2015 a 2020 bylo kvůli drastickému odlesňování způsobeného člověkem každý rok ztraceno 10 milionů hektarů lesa!

Nejen deštěné pralesy v Brazílii, ale všechny lesy jsou plícemi světa, a proto je zapotřebí, aby zůstaly i pro budoucí generace zdravé a čisté. Některé firmy stejně jako my v Muumi Baby si to uvědomily, a začaly lesy chránit a chovat se k nim odpovědně. Pro výrobu stejně jako my používají pouze certifikované dřevo FSC, což znamená, že stromy, z kterých vyrábíme celulózu pro naše plenky, vyrostly v souladu se zásadami čistého ekologického zemědělství a že za každý pokácený strom na jeho místě vysadíme nový. Zkrátka, co si z lesa vezmeme, to do něj zase vrátíme.

Nejen pro lesy, ale pro celou přírodu je nadmíru důležité, abychom k ní byli co nejšetrnější a nezanechávali v ní žádné negativní stopy. Tedy ani tu uhlíkovou. Proto vše recyklujeme nebo přeměňujeme zpět na energii. Naše továrna využívá 100% obnovitelnou energii z vodních elektráren nebo tu, kterou nám vyrobí sluníčko na střeše naší budovy, kam jsme umístili solární panely. A protože chceme přírodu zatěžovat co nejméně, používáme lokální suroviny, abychom je nemuseli dovážet z velkých dálek a nespotřebovávali zbytečně pohonné hmoty. Celulózu pro výrobu našich plenek bělíme výhradně čistým kyslíkem, což je ten nejšetrnější způsob jak pro přírodu, tak pro citlivou dětskou pokožku. S hrdostí můžeme prohlásit, že jsme 100% uhlíkově neutrální.

Život je o rovnováze. O tom brát i dávat. A lesy nám toho dávají tolik… Dejte jim i vy spolu s vašimi dětmi to, co si zaslouží nejvíc – pozornost a ochranu. A jak na to? Třeba tak, že s dětmi při nejbližší příležitosti vyrazíte do lesa a naučíte je pozorovat a chránit koloběh všeho, co se v lese odehrává. Je to ta nejlepší cesta, jak si zamilovat les. Kromě toho, že děti naučíte vnímat tichou krásu, užijete si spolu s nimi spoustu chvil plných sounáležitosti. Poznání a pochopení lesa je ta nejlepší investice. Protože koho milujeme, tomu neubližujeme. A tak budou moci lesy zůstat. A zůstat zdravé a čisté.

Aktivity, které udělají dobře vám i lesu

✓ navštivte les nebo místní park
✓ vyčistěte kousek lesa
✓ uspořádejte hledání největšího stromu v okolí

Věda

✓ prozkoumejte, jak voda prochází stromy
✓ vyhledejte, proč listy stromů mění barvy
✓ zjistěte více o stromech u vašeho domu

Sociální média

✓ vytvořte si streamovacím médiu seznam skladeb o stromech
✓ vytvořte stromový mem
✓ zveřejněte fotku vašeho oblíbeného stromu
✓ vydejte se na virtuální procházku lesem

Čtení a psaní

✓ přečtěte si s dětmi pohádku, kde je součástí příběhu les
✓ vzpomeňte si na citát o stromech nebo na přísloví se stromy
✓ napište krátký příběh o stromech
✓ napište dopis stromu

Sociální odpovědnost

✓ zjistěte, jaké znaky můžou používat odpovědné firmy
✓ nakupte od značky, která se stará o stromy
✓ zasaďte strom